Facebook

Hlášení Rozhlasu

Prohlášení o přístupnosti

Obec Kamenný Přívoz se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky kamennyprivoz.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  1. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
    • 1.4.3 Minimální kontrast – Prvek s textem: „Srp“ a „Zář“ má nedostatečný barevný kontrast 3,65 (barva popředí:#ffffff, barva pozadí:#6689ac, velikost písma: 7,0pt (9,36px), tloušťka písma: tučné). Očekávaný kontrastní poměr 4,5:1
      Toto je dáno vloženým prvkem Kalednář a jeho nekonfigurovatelnými parametry. Zpracovatel bude pracovat na vyhledání vyhovující alternativy.
  2. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;
    • Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.12.2023.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek Agarota s.r.o.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: podatelna@kamennyprivoz.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Obecní úřad Kamenný Přívoz
Kamenný Přívoz, čp. 285, 252 82
datová schránka: 3i7akvj
email: podatelna@kamennyprivoz.cz