Facebook

Hlášení Rozhlasu

Povinné informace

o obecním úřadu dle zákona §106/1999Sb.

1) Název – Obecní úřad Kamenný Přívoz

2) Důvod a způsob založení

3) Organizační struktura

4) Kontaktní spojení

4.1   Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Kamenný Přívoz, čp.285
252 82 Kamenný Přívoz

4.2   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Kamenný Přívoz, čp.285
252 82 Kamenný Přívoz

4.3   Úřední hodiny
Po: 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.00 hod.
St: : 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hod.

4.4   Telefonní čísla
tel.: (+420) 241 951 443
(+420) 241 951 444

4.5   Čísla faxu – obec nemá fax

4.6   Adresa internetové stránky
       www.kamennyprivoz.cz

4.7   Adresa e-podatelny
    podatelna@kamennyprivoz.cz

4.8   Další elektronické adresy
datová schránka: 3i7akvj

5) Případné platby lze poukázat na účet 4525111 / 0100

6) IČ 00241351

7) DIČ CZ00241351

8) Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2   Rozpočet
Obecně závazné vyhlášky
Usnesení obecního zastupitelstva
Rozpočet

9) Žádosti o informace

10) Příjem žádostí a dalších podání

11) Opravné prostředky

12) Formuláře

13) Popisy postupů

14) Předpisy
14.1   Nejdůležitější používané předpisy
14.2   Vydané právní předpisy

15) Úhrady za poskytování informací
15.1   Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2   Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16) Licenční smlouvy
16.1   Vzory licenčních smluv
16.2   Výhradní licence

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.