Facebook

Hlášení Rozhlasu

Janglův statek

(Záznam z místní kroniky obce Kamenný Přívoz, zapsané kronikářem p. Václavem Horou v letech 1920 až 1953)

V roce 1737 byl na této živnosti Václav Hroník a postoupil ji v tomto roce Jakubu Žbánkovi, který byl jeho zetěm, za 120 kop. Žbánek hospodařil na tomto statku 16 roků, ale hospodařil špatně a proto prodlůžený statek vyhandloval s Janem Novotným za chalupu. Jan Novotný hospodařil lépe a po 27 letech pro stáří postoupil statek svému synovi Václavu Novotnému.

V té době bylo hospodářství ještě menší a patřilo k němu 35 strychů polí, 1 strych a 2 věrtele lesů a pustin, 2,5 forky sena a otavy. Povinnost k vrchnosti byla: kontribuce 23zl.,21kr., úrok ročně 3zl.,53kr. a 2 dny potažní a ruční robota u dvora hostěradického.
Kupní cena byla 120 kop rýnských přepočítáno na 140 zlatých. V živnosti byl tento inventář: 1 valach, 4letá hřebice,5letý volek, vůz, rádlo bez koleček, brány se 70 hřebíky a 2 krávy.

Po smrti Václava Novotného převzal živnost jeho syn Josef Novotný, který ji koupil v roce 1819 za 1948zl. a 56 kr. Po krátkém čase Josef Novotný prodal živnost v roce 1825 za 2020zl. Františku Vrňákovi, který měl jedinou dceru Kateřinu, která se provdala za Jana Skružného dne 31. března 1842 a po smrti starého Vrňáka se ujmuli hospodářství na statku. Jan Skružný přikoupil postupně ještě několik strychů polí a odevzdal pak zvětšený statek svému synu Františku Skružnému, který byl dobrým hospodářem a statek zvelebil.

V roce 1908 mu vyhořela stodola, kterou znovu o hodně větší postavil. Měl dva syny a dceru. Syn Václav se přiženil do statku k Šebkovům do Lešan a dcera Marie se dostala do statku Šibalového na Přívoze č.9. Ve stáří postoupil celý statek nejstaršímu synovi Josefu Skružnému, který si vzal za manželku Růženu Podroužkovou z Hvozdce u Benešova. Ve světové válce v 15. roce přišel jako voják na žňovou dovolenou a hned se pustil do sekání obilí. Byl do práce, jak se říká ,,Jako kat”, uhřál se a dostal zápal plic a z toho rychlé souchotiny, kterým v krátkém čase podlehl. Nebylo mu ani 28 roků. jeho manželka Růžena měla malou dcerku Boženku a sama se ujala vedení statku po několik roků.

V roce 1924 se do statku přiženil Václav Jangl, který byl hospodářským adjunktem u svého strýce, nájemce dvora Nouzáka v Netvořicích. Narodil se jim syn Zdeněk a dcera Boženka, která se provdala na zbytkový statek v Semtíně za Zděnka Jelena.

Václav Jangl hospodařil jako řádný hospodář až do doby, kdy se založilo v naší obci JZD. V roce 1952 byl Václav Jangl nuceně vystěhován k Rakovníku do uhelných dolů a statek si bez náhrady vzalo JZD.