Facebook

Hlášení Rozhlasu

Ceník pro podnikatele

Ceník za zapojení podnikatelů do systému odpadového hospodářství obce Kamenný Přívoz

Platnost od 1. 4. 2022, obec není plátcem DPH

Podnikatelé, kteří mají provozovnu v obci, jsou povinni mít uzavřenou smlouvu o svozu a likvidaci odpadu se svozovou firmou (v tom případě nesmí využívat sběrných nádob obce) nebo se mohou smluvně zapojit do obecního systému. Smlouvu je nutno uzavřít a uhradit poplatek do 31. 3. příslušného roku. Změny cen budou řešeny dodatkem smlouvy dle aktuálně platného ceníku.

V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byl vydán tento ceník pro zapojené podnikatele:

Kategorie A

Restaurace do 5 zaměstnanců – celoroční provoz
Prodejna potravin – celoroční provoz
Penzion, ubytovna do 10 lůžek – celoroční provoz

Směsný komunální odpad: vlastní sběrná nádoba 110/120 l nebo 240 l

Cena za obslouženou nádobu 52 × ročně (110/120 l) nebo 26 × ročně (240 l): 5.824,- Kč/rok, možnost dokoupit svozy za 112,- Kč – 110/120 l.

Tříděný odpad (podstatné složky): stanoviště nádob na tříděné odpady v obci, stanoveno minimální množství, na které lze uzavřít smlouvu (tj. v odůvodněných případech může být smlouva uzavřena na vyšší množství):

Papír                                               100 kg ×   5,- Kč = 500,- Kč
Plasty a nápojové kartony                50 kg × 10,- Kč = 500,- Kč
Sklo (čiré, barevné)                        100 kg ×   5,- Kč = 500,- Kč

Za tříděný odpad minimálně 1.500,- Kč/rok
Minimální celková cena: 7.324,- Kč/rok                                                   

Kategorie B

Restaurace, pohostinství do 2 zaměstnanců – celoročně víkendy, sezóna
Prodejna potravin – celoroční omezený provoz

Směsný komunální odpad: vlastní sběrná nádoba 110/120 l nebo 240 l

Cena za obslouženou nádobu 46 × ročně (110/120 l) nebo 23 × ročně (240 l): 5.152,- Kč/rok, možnost dokoupit svozy za 112,- Kč – 110/120 l.

Tříděný odpad (podstatné složky): stanoviště nádob na tříděné odpady v obci, stanoveno minimální množství, na které lze uzavřít smlouvu (tj. v odůvodněných případech může být smlouva uzavřena na vyšší množství):

Papír                                               30 kg ×   5,- Kč = 150,- Kč
Plasty a nápojové kartony              30 kg × 10,- Kč = 300,- Kč
Sklo (čiré, barevné)                        50 kg ×   5,- Kč = 250,- Kč

Za tříděný odpad minimálně 700,- Kč/rok
Minimální celková cena: 5.852,- Kč/rok

Kategorie C

Pivnice, bary do 2 zaměstnanců – celoroční omezený provoz
Kiosky, občerstvení – sezónní provoz jaro – léto, víkendy
Servisní a výrobní provozovny do 5 zaměstnanců

Směsný komunální odpad: vlastní sběrná nádoba 110/120 l nebo 240 l

Cena za obslouženou nádobu 32 × ročně (110/120 l) nebo 16 × ročně (240 l): 3.584,- Kč/rok, možnost dokoupit svozy za 112,- Kč – 110/120 l.

Tříděný odpad (podstatné složky): stanoviště nádob na tříděné odpady v obci, stanoveno minimální množství, na které lze uzavřít smlouvu (tj. v odůvodněných případech může být smlouva uzavřena na vyšší množství):

Papír                                                  20 kg ×   5,- Kč = 100,- Kč
Plasty a nápojové kartony              20 kg × 10,- Kč = 200,- Kč
Sklo (čiré, barevné)                        30 kg ×   5,- Kč = 150,- Kč

Za tříděný odpad minimálně 450,- Kč/rok
Minimální celková cena: 4.034,- Kč/rok

Kategorie D

Penzion, ubytovna do 10 lůžek – sezónní provoz

Směsný komunální odpad: vlastní sběrná nádoba 110/120 l nebo 240 l

Cena za obslouženou nádobu 26 × ročně (110/120 l) nebo 13 × ročně (240 l): 2.912,- Kč/rok, možnost dokoupit svozy za 112,- Kč – 110/120 l.

Tříděný odpad (podstatné složky): stanoviště nádob na tříděné odpady v obci, stanoveno minimální množství, na které lze uzavřít smlouvu (tj. v odůvodněných případech může být smlouva uzavřena na vyšší množství):

Papír                                               10 kg ×   5,- Kč =   50,- Kč
Plasty a nápojové kartony              20 kg × 10,- Kč = 200,- Kč
Sklo (čiré, barevné)                        20 kg ×   5,- Kč = 100,- Kč

Za tříděný odpad minimálně 350,- Kč/rok
Minimální celková cena: 3.262,- Kč/rok

Kategorie E

Kanceláře, služby do 2 zaměstnanců
Ostatní drobné provozovny do 2 zaměstnanců

Směsný komunální odpad: vlastní sběrná nádoba 110/120 l

Cena za obslouženou nádobu 12 × ročně (110/120 l):
1.344,- Kč/rok, možnost dokoupit svozy za 112,- Kč -110/120 l.

Tříděný odpad (podstatné složky): stanoviště nádob na tříděné odpady v obci, stanoveno minimální množství, na které lze uzavřít smlouvu (tj. v odůvodněných případech může být smlouva uzavřena na vyšší množství):

Papír                                                  10 kg ×   5,- Kč =   50,- Kč
Plasty a nápojové kartony              20 kg × 10,- Kč = 200,- Kč
Sklo (čiré, barevné)                        20 kg ×   5,- Kč = 100,- Kč

Za tříděný odpad minimálně 350,- Kč/rok
Minimální celková cena: 1.694,- Kč/rok