Zastupitelstvo obce

PhDr. Radek Vokál
Božena Splavcová
Jiří Patera
Eva Drahošová
Ing. Prokop Mašek
Zuzana Jirková
Václav Charvát
Mgr. Hana Bartoňková
Miroslav Šeda
Ing. arch. Ondřej Volný
MVDr. Barbora Fišerová
Ing. Irena Perglová, Ph.D.
Irena Říhová
Marie Lusková
Ludmila Faltová