Vyhlášky

1/2017 – Obecně závazná vyhláška o poplatcích za odpad

1/2016 – Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností v obci

2/2015 – Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 2/2015 o místních poplatcích

1/2015 – Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenný Přívoz.
Příloha 1 – Seznam stanovišť sběrných nádob a shromaždišť na tříděný odpady

1/2014 – Obecně závazná vyhláška o poplatcích za výherní automaty

1/2010 – Obecně závazná vyhláška, kterou se stanový školský obvod.

2/2009 – Obecně závazná vyhláška o zrušení koeficientu daně z nemovitostí.

1/2009 – Obecně závaznávyhláška – Požární řád obce Kamenný Přívoz

2/2008 – Obecně závazná vyhláška o uzajištění a udržování čistoty veřejných prostranství, veřejné zeleně, zabezpečení místních záležitostí a veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kamenný Přívoz.

Kalendář

Zář
20
5:28 Upozornění ČEZ
Upozornění ČEZ
Zář 20 @ 5:28 – Říj 31 @ 6:28
6b2c189dd2bd49e1994b9de018832c9abe451ab5933445768ef0af5e49a5529d
Lis
3
Ne
13:00 Zájezd na divadelní představení
Zájezd na divadelní představení
Lis 3 @ 13:00 – 19:00
Zájezd na divadelní představení
3.11. 2019 ve 13.00 hodin odjíždí autobus z Kamenného Újezdce a budeme po obci objíždět jednotlivá stanoviště, kde na nás účastníci zájezdu budou čekat. První zastávka bude na Zastávce před[...]