Hlášní místního rozhlasu

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru hlášení obecního rozhlasu.

Vyhlášky

1/2019 – Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a nočním klidu
Příloha

1/2017 – Obecně závazná vyhláška o poplatcích za odpad

2/2015 – Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 2/2015 o místních poplatcích

1/2015 – Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenný Přívoz.
Příloha 1 – Seznam stanovišť sběrných nádob a shromaždišť na tříděný odpady

1/2010 – Obecně závazná vyhláška, kterou se stanový školský obvod.

2/2009 – Obecně závazná vyhláška o zrušení koeficientu daně z nemovitostí.

1/2009 – Obecně závaznávyhláška – Požární řád obce Kamenný Přívoz