Vyhlášky

1/2022 – Obecně závazná vyhláška kterou se mění vyhláška 2/2021 o místním poplatku za systém odpadového hospodářství

2/2021 – Obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním poplatku za systém odpadového hospodářství

1/2021 – Obecně závazná vyhláška 1/2021 o systému odpadového hospodářství

Dokument – Řád pohřebiště v Kamenném Přívozu a Hostěradicích

3/2019 – Obecně závazná vyhláška 3/2019 o poplatku ze psů

2/2019 – Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku z pobytu

1/2019 – Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a nočním klidu
Příloha

1/2010 – Obecně závazná vyhláška, kterou se stanový školský obvod.

2/2009 – Obecně závazná vyhláška o zrušení koeficientu daně z nemovitostí.

1/2009 – Obecně závaznávyhláška – Požární řád obce Kamenný Přívoz