Vyhlášky

1/2017 – Obecně závazná vyhláška o poplatcích za odpad

1/2016 – Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností v obci

2/2015 – Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 2/2015 o místních poplatcích

1/2015 – Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenný Přívoz.
Příloha 1 – Seznam stanovišť sběrných nádob a shromaždišť na tříděný odpady

1/2014 – Obecně závazná vyhláška o poplatcích za výherní automaty

1/2010 – Obecně závazná vyhláška, kterou se stanový školský obvod.

2/2009 – Obecně závazná vyhláška o zrušení koeficientu daně z nemovitostí.

1/2009 – Obecně závaznávyhláška – Požární řád obce Kamenný Přívoz

2/2008 – Obecně závazná vyhláška o uzajištění a udržování čistoty veřejných prostranství, veřejné zeleně, zabezpečení místních záležitostí a veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kamenný Přívoz.

Kalendář

Čvc
20
So
13:00 Minifestival rockové muziky v hřiště TJ TATRAN
Minifestival rockové muziky v hřiště TJ TATRAN
Čvc 20 @ 13:00 – Čvc 21 @ 1:00
Rockový minifestival pod širým nebem na hřišti TJ TATRAN Kamenný Přívoz
Srp
24
So
celý den Zájezd na Zámeckou zahradu Čimelice
Zájezd na Zámeckou zahradu Čimelice
Srp 24 celý den
Zájezd na Zámeckou zahradu Čimelice
Účastník zájezdu trvale hlášen v obci zaplatí na obecním úřadě v Kamenném Přívoze za dopravu 100.- Kč a přespolní 150.- Kč. Vstupenku do areálu si u pokladny v Čimelicích  zaplatí[...]