Vyhlášky k OH

2/2021 – Obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním poplatku za systém odpadového hospodářství

1/2021 – Obecně závazná vyhláška 1/2021 o systému odpadového hospodářství