Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - nahlížení

Motivační systém

Motivační systém obce má dva cíle:
1. Snížení produkce směsného odpadu v obci,
2. podpora obyvatel s trvalým pobytem v obci.

1. Snižování produkce směsného odpadu

Každý poplatník (tj. fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce) dostane za svou platbu 9 ks identifikátorů (dále jen pásek), určených k označení popelnic. Pokud chce nádobu vyvézt, umístí na ni jednu pásku v případě 110/120 l popelnice nebo dvě pásky v případě 240 l popelnice a nádobu přistaví na místo, které obsluhuje popelářský vůz (svozová trasa). Nádoby bez pásek nebudou vyvezeny.

Pokud poplatník nemůže nebo nechce mít svou vlastní nádobu, využívá klece, kde jsou 240 l nádoby pro odkládání zbytkového směsného komunálního odpadu. Klece jsou zamčené proti zneužívání, přístupové kódy obdržíte po identifikaci od úředníků na OÚ (osobně či telefonicky).

Pokud poplatník s počtem poskytnutých pásek nevystačí, budou mu obecním úřadem poskytnuty další. Pásky vydávané dodatečně budou označeny proti zneužití ve slevovém systému (viz níže).

Podrobnější podmínky pro sběr a svoz odpadů jsou stanoveny v obecní vyhlášce č. 5/2023.

2. Podpora obyvatel s trvalým pobytem v obci

Podpora je poskytována formou slevy na platbu za odpady. Příslušná částka bude odečtena při platbě na další rok.

Aby mohla být sleva poskytnuta, jsou stanoveny tyto podmínky:

1. Na slevu má nárok pouze osoba, která má trvalé bydliště v obci Kamenný Přívoz.
2. Sleva se poskytuje na základě počtu vrácených nevyužitých pásek, kdy hodnota 1 pásky je 70 Kč. Maximální sleva na osobu činí 420 Kč. Slevu je nutno uplatnit osobně na OÚ při platbě na následující rok.
3. Sleva nebude poskytnuta poplatníkům, kteří užívají popelnici, pro kterou byla vyzvednuta další páska/pásky na obecním úřadě.
4. Sleva nebude poskytnuta, pokud má obyvatel vůči obci dluh.

Kalendář

Dub
15
So
7:30 Zájezd do Národního muzea
Zájezd do Národního muzea
Dub 15 @ 7:30
Zájezd do Národního muzea. Odjezd 7,30 z K. Újezdce od hasičárny. Další zastávky: Zastávka u závodu, Na Drahách, Hostěradice náves, pošta K.P., autobusová zastávka K.P. Cena autobusu 100,-Kč, děti zdarma....
Dub
27
Čt
15:30 Vítání občánků
Vítání občánků
Dub 27 @ 15:30
Restaurace U Vemenáče, 15,30 hod. Kontaktní osoba B. Splavcová 739 033 660
Kvě
13
So
10:00 Zájezd do dendrologické zahrady ...
Zájezd do dendrologické zahrady ...
Kvě 13 @ 10:00
Předpokládaný odjezd 10,00 hod., cena autobusu 50,-Kč. Vstupenky si účastníci zakoupí na místě. Kontaktní osoba B. Splavcová 739 033 660
Kvě
25
Čt
16:00 Májové čaje pro seniory
Májové čaje pro seniory
Kvě 25 @ 16:00
Restaurace U Vemenáče, 16,00 hod. Kontaktní osoba B. Splavcová 739 033 660

ČEZ Info