Janglův statek

(Záznam z místní kroniky obce Kamenný Přívoz, zapsané kronikářem p. Václavem Horou v letech 1920 až 1953)

V roce 1737 byl na této živnosti Václav Hroník a postoupil ji v tomto roce Jakubu Žbánkovi, který byl jeho zetěm, za 120 kop. Žbánek hospodařil na tomto statku 16 roků, ale hospodařil špatně a proto prodlůžený statek vyhandloval s Janem Novotným za chalupu. Jan Novotný hospodařil lépe a po 27 letech pro stáří postoupil statek svému synovi Václavu Novotnému.

V té době bylo hospodářství ještě menší a patřilo k němu 35 strychů polí, 1 strych a 2 věrtele lesů a pustin, 2,5 forky sena a otavy. Povinnost k vrchnosti byla: kontribuce 23zl.,21kr., úrok ročně 3zl.,53kr. a 2 dny potažní a ruční robota u dvora hostěradického.
Kupní cena byla 120 kop rýnských přepočítáno na 140 zlatých. V živnosti byl tento inventář: 1 valach, 4letá hřebice,5letý volek, vůz, rádlo bez koleček, brány se 70 hřebíky a 2 krávy.

Po smrti Václava Novotného převzal živnost jeho syn Josef Novotný, který ji koupil v roce 1819 za 1948zl. a 56 kr. Po krátkém čase Josef Novotný prodal živnost v roce 1825 za 2020zl. Františku Vrňákovi, který měl jedinou dceru Kateřinu, která se provdala za Jana Skružného dne 31. března 1842 a po smrti starého Vrňáka se ujmuli hospodářství na statku. Jan Skružný přikoupil postupně ještě několik strychů polí a odevzdal pak zvětšený statek svému synu Františku Skružnému, který byl dobrým hospodářem a statek zvelebil.

V roce 1908 mu vyhořela stodola, kterou znovu o hodně větší postavil. Měl dva syny a dceru. Syn Václav se přiženil do statku k Šebkovům do Lešan a dcera Marie se dostala do statku Šibalového na Přívoze č.9. Ve stáří postoupil celý statek nejstaršímu synovi Josefu Skružnému, který si vzal za manželku Růženu Podroužkovou z Hvozdce u Benešova. Ve světové válce v 15. roce přišel jako voják na žňovou dovolenou a hned se pustil do sekání obilí. Byl do práce, jak se říká ,,Jako kat”, uhřál se a dostal zápal plic a z toho rychlé souchotiny, kterým v krátkém čase podlehl. Nebylo mu ani 28 roků. jeho manželka Růžena měla malou dcerku Boženku a sama se ujala vedení statku po několik roků.

V roce 1924 se do statku přiženil Václav Jangl, který byl hospodářským adjunktem u svého strýce, nájemce dvora Nouzáka v Netvořicích. Narodil se jim syn Zdeněk a dcera Boženka, která se provdala na zbytkový statek v Semtíně za Zděnka Jelena.

Václav Jangl hospodařil jako řádný hospodář až do doby, kdy se založilo v naší obci JZD. V roce 1952 byl Václav Jangl nuceně vystěhován k Rakovníku do uhelných dolů a statek si bez náhrady vzalo JZD.

Kalendář

Čvc
20
So
13:00 Minifestival rockové muziky v hřiště TJ TATRAN
Minifestival rockové muziky v hřiště TJ TATRAN
Čvc 20 @ 13:00 – Čvc 21 @ 1:00
Rockový minifestival pod širým nebem na hřišti TJ TATRAN Kamenný Přívoz
Srp
24
So
celý den Zájezd na Zámeckou zahradu Čimelice
Zájezd na Zámeckou zahradu Čimelice
Srp 24 celý den
Zájezd na Zámeckou zahradu Čimelice
Účastník zájezdu trvale hlášen v obci zaplatí na obecním úřadě v Kamenném Přívoze za dopravu 100.- Kč a přespolní 150.- Kč. Vstupenku do areálu si u pokladny v Čimelicích  zaplatí[...]