Facebook

Hlášení Rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - nahlížení

Obec Kamenný Přívoz vyhlásila urbanisticko – architektonickou soutěž “ŠÍBALŮV STATEK – NOVÉ SRDCE KAMENNÉHO PŘÍVOZU”.

Cílem této soutěže je nalézt návrh architektonického řešení společenského a kulturního centra obce ve stávajících prostorách Šíbalova statku.

Prioritou obce je vytvořit multifunkční interiérový společenský prostor s kapacitou cca 100 – 150 lidí, který bude sloužit jak pro sportovní aktivity,

tak pro koncerty, školní a společenské slavnosti a mnoho dalších činností. A také je důležité umístění “literární kavárny”, tedy obecní

knihovny a prostoru pro jednoduchou kavárnu či cukrárnu i s venkovním posezením.

Jedná se o jednofázovou otevřenou projektovou soutěž o návrh. Soutěžní podmínky jsou uveřejněny na profilu obce, na adrese 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004082/zakazka/464712

a také na stránkách České komory architektů: https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/spolecenske-a-kulturni-centrum-v-kamennem-privoze-v-arealu-sibalova-statku 

Termín odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na 17. prosince 2021. Vítězný návrh by měl být znám v lednu 2022, kdy by mělo proběhnout hodnotící zasedání

odborné soutěžní poroty, a následně bude jednáno o zadání zpracování kompletní projektové dokumentace.

Ing. Prokop Mašek v.r.

starosta obce