Záměr rady obce

Záměr k využití bývalé trafiky v Kamenném Újezdci

Rada obce vyhlašuje záměr k dlouhodobé bezúplatné výpůjčce objektu bez č.p. na pozemku st. 1180, objekt bývalé trafiky v Kamenném Újezdci.

Podmínky:

– využití v obecním zájmu
– oprava a údržba objektu na náklady vypůjčitele
– doba výpůjčky 10 let
– nabídky se záměrem odevzdejte do 31.3.2022 na OÚ s nápisem: TRAFIKA

Nabídky vyhodnotí rada obce. Rada obce si vyhrazuje právo žádnou z nabídek nepřijmout.

Dr. Radek Vokál
místostarosta obce
v.r.