Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu - nahlížení

Sbírka na pomoc jižní Moravě

Vážení spoluobčané,

SDH Kamenný Újezdec, ve spolupráci s obcí Kamenný Přívoz se rozhodli zorganizovat finanční pomoc postiženým obcím na jižní Moravě, a to konkrétní obci Moravská Nová Ves. Sám sbor přispívá základní částkou ve výši 10.000,- Kč, obec Kamenný Přívoz rovněž.

Členové sboru, obyvatelstvo a návštěvníci obce mohou přispět libovolnou částkou na účet SH ČMS SDH Kamenný Újezdec č. 382615309/0800, var. symbol 65990889. Do zprávy pro příjemce dejme heslo „ POMOC“. Sbírka bude realizována od vyhlášení do 31.7.2021. Následně bude vybraná částka poukázána na Transparentní účet -Tornádo Moravská Nová Ves.

O výsledku sbírky a odevzdání finanční pomoci budeme širokou veřejnost informovat.

Informace shora uvedené můžete v případě pochybností ověřit na oficiálních stránkách obce Kamenný Přívoz http://www.kamennyprivoz.cz/hlaseni-obecniho-rozhlasu/.

Za SDH Kamenný Újezdec
Jan Kadeřábekbb
Starosta SDH

Za obec Kamenný Přívoz
Dr. Radek Vokál
místostarosta obce

Kalendář

Nejsou žádné nadcházející události.