Hlášení místního rozhlasu

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru hlášení obecního rozhlasu.

Nabídka nepotřebného majetku obce

Nabídka nepotřebného majetku obce

Z rozhodnutí rady obce Kamenný Přívoz ze dne 27.5.2020 č. 36/2020, nabízí obec Kamenný Přívoz k odprodeji nepotřebný majetek obce:

sekací traktůrek GUTBROD 500 Hydrostatic, udržovaný, plně funkční, stáří 10 let, sloužil pouze k údržbě fotbalového hřiště.

Zájemci o koupi do 10.7.2020 doručí na Obecní úřad Kamenný Přívoz obálku s nabídkou ceny. Za doručení se nepovažuje předání zásilky poskytovateli poštovních služeb. Obálka bude zapečetěna a označena “nabídka traktůrek”. Otevírání obálek proběhne na nejbližším zasedání rady obce. Stroj bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. Obec Kamenný Přívoz si vyhrazuje traktůrek neprodat, nebude-li nejvyšší částka, dle rady obce dostatečná.

V případě, bude-li někdo ze zájemců o koupi mít zájem účastnit se otvírání obálek, bude mu to umožněno poté, co na obálku s nabídkou dále napíše “účast při otvírání” a emailovou adresu, na kterou si přeje být vyrozuměn o termínu konání.

V případě zájmu o prohlídku traktůrku kontaktujte starostu, nebo místostarostu obce.

                                                  PhDr. Radek Vokál

místostarosta obce  v.r.

Kalendář

Čvc
11
So
celý den Třebsínská zvonička
Třebsínská zvonička
Čvc 11 celý den
Zvonička plakát zvací new 2020 A4
Zář
13
Ne
7:00 Zájezd na Zahradu Čech
Zájezd na Zahradu Čech
Zář 13 @ 7:00 – 18:00
Odjezd bude v 7.15 hodin z Kamenného Újezdce od hasičárny. Další zastávka – u závodu Tekaz, Na Drahách, v Hostěradicích u bývalého domova důchodců pak na návsi. Zpět zastavíme u[...]
Zář
24
Čt
15:30 Vítání občánků
Vítání občánků
Zář 24 @ 15:30 – 16:30
V zasedací místnosti obce proběhne vítání občánků, dotčení občané budou informováni s předstihem ze strany obecního úřadu.