Nabídka nepotřebného majetku obce

Nabídka nepotřebného majetku obce

Z rozhodnutí rady obce Kamenný Přívoz ze dne 27.5.2020 č. 36/2020, nabízí obec Kamenný Přívoz k odprodeji nepotřebný majetek obce:

sekací traktůrek GUTBROD 500 Hydrostatic, udržovaný, plně funkční, stáří 10 let, sloužil pouze k údržbě fotbalového hřiště.

Zájemci o koupi do 10.7.2020 doručí na Obecní úřad Kamenný Přívoz obálku s nabídkou ceny. Za doručení se nepovažuje předání zásilky poskytovateli poštovních služeb. Obálka bude zapečetěna a označena “nabídka traktůrek”. Otevírání obálek proběhne na nejbližším zasedání rady obce. Stroj bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. Obec Kamenný Přívoz si vyhrazuje traktůrek neprodat, nebude-li nejvyšší částka, dle rady obce dostatečná.

V případě, bude-li někdo ze zájemců o koupi mít zájem účastnit se otvírání obálek, bude mu to umožněno poté, co na obálku s nabídkou dále napíše “účast při otvírání” a emailovou adresu, na kterou si přeje být vyrozuměn o termínu konání.

V případě zájmu o prohlídku traktůrku kontaktujte starostu, nebo místostarostu obce.

                                                  PhDr. Radek Vokál

místostarosta obce  v.r.