Minimum zodpovědného přístupu k odpadům v době nouzového stavu